Ple Ordinari del 19 de juliol de 2022

Del 19 de juliol de 2022 a les 00.00 h al 19 de juliol de 2032 a les 00.00 h

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de les següents actes de sessions anterior
2. Informació diversa
3. Resolucions d’Alcaldia
4. Donar compte del decret d’alcaldia d’aprovació 2T 2022, Morositat i PMP
5. Reconeixement extrajudicial de crèdits -despeses neteja edificis- (exp. 1629-03/2022)
6. Mocions Grups Municipals
7. Mocions d’urgència
8. Precs i preguntes

Darrera actualització: 01.09.2022 | 09:23