Educació per la mobilitat segura - EMS

L'educació per la Mobilitat Segura, EMS, és aquella acció formativa encaminada a desenvolupar coneixements, hàbits i actituds que millorin el comportament de conductors, vianants o passatgers amb la finalitat de reduir accidents a la via pública. La mobilitat segura és el dret a moure's amb eficiència respectant el medi ambient i la salut psicofísica de les persones.

1. Educació per a la mobilitat segura - EMS

La Policia Local de Sant Fost de Campsentelles vol fer de l'Educació per a la Mobilitat Segura una de les accions més importants en matèria de prevenció. Les activitats de difusió es faran de manera prioritària a les escoles de la ciutat. 

La EMS, neix amb l'objectiu d'educar en comportaments cívics i aprenentatges de normes per a la correcta utilització de la via pública, des d'edats primerenques, inculcant conductes que impedirien, en tant que sigui possible, accidents i/o minimitzar les seves conseqüències.

L'EMS mereix una atenció preferent en el procés educatiu i constitueix, no només un mitjà fonamental per prevenir a l'escolar dels riscos que es deriven del trànsit, sinó a més és una inversió de futur. Indueix a aportar qualsevol classe d'esforços, transmetent els valors vials i de civisme, per exercir la mobilitat en un espai comú en el qual, per mitjà del coneixement i respecte de les normes, s'obtingui la garantia de seguretat idònia.

L'objectiu és projectar una educació viària en el transcurs del procés de creixement de l'alumne que motivi el seu interès per aprendre les normes que garanteixin la seguretat i discriminin les conductes de risc. Aquesta és una educació funcional que s'encamina cap a la pràctica d'una conducta responsable i d'un exercici de precaució constants, adquirits sobretot gràcies a un canvi d'actitud positiva cap als altres.

A partir del curs vinent 2021/22 s’impartiran classes d'educació vial als següents cursos:

• Cicle infantil…………….…..…... P-5

• Cicle de primària ………..….…. 2n i 5è

• Cicle de secundària ………..…. 4rt de l'ESO

Dins de la programació de cadascun dels cursos, es realitzaran diferents activitats que enforteixen els objectius als quals intentem inculcar als alumnes:

• Sóc cívic i tu també

• Parc Infantil de Trànsit

• Caravana d'educació vial

• Avis, papis…ara us educo!  (STOP accidents)

• Canvi de marxa

• Concurs de dibuix d’educació vial

En definitiva, compartir els esforços i les accions amb la comunitat educativa, col·laborant en benefici de la societat, és el nostre màxim objectiu.

 

2. Cicle de INFANTIL

INTRODUCCIÓ

Els nens i les nenes de 3 a 6 anys, massa sovint no són conscients de les repercussions que pot tenir una acció espontània a la via pública. La seva percepció del risc és errònia i, a més, actuen sense reflexionar. Amb el seu comportament poden provocar un perill per a altres persones i encara més, per a la seva pròpia persona. 

OBJECTIUS 

 • Donar a conèixer la figura i les funcions del policia.
 • Detallar aquelles accions que poden provocar un risc.
 • Valorar les accions i els comportaments que es produeixen a una ciutat.
 • Reduir els accidents dels vianants infantils a les vies urbanes.

CONTINGUTS

 • El joc de paraules clau d’educació viària
 • La via pública i les seves parts. 
 • El pas de vianants. 
 • El meu amic el Policia.
 • La cadireta infantil.
 • El cinturó de seguretat.
 • Joc “La jungla de l’asfalt”
 • Els senyals de trànsit.

 

3. Cicle de PRIMÀRIA

INTRODUCCIÓ

L'alumnat d'aquesta etapa iniciarà comportaments, generalment, com a vianant autònom/a i, conforme vagi augmentant el nivell, com a conductor/a de bicicletes. Per a ells, els objectius d'Educació per la Mobilitat Segura tendiran al fet que els alumnes/as tinguin un major coneixement de l'entorn físic, en relació amb el tràfic, i al fet que es comportin adequadament com a vianant i conductor en ciutat o carretera, així com a viatger.  

OBJECTIUS

 • Conèixer el carrer i com desplaçar-se per aquest, de dia, de nit i en condicions climatològiques adverses.
 • Saber creuar de forma correcta i prudent, coneixent els llocs més segurs i mantenint actituds de respecte i prudència als senyals de trànsit.
 • Utilitzar de forma respectuosa els vehicles lúdics: patins, monopatins, etc.
 • Comportament adequat i responsable en l'autobús escolar o públic. 
 • Conèixer i mantenir una conducta adequada en el cotxe particular, obeint viatjar sempre darrere i fent ús del cinturó de seguretat.
 • Conèixer la importància de totes les normes de circulació i els senyals de Trànsit, complir-les i respectar-les. 
 • Conèixer i complir la senyalització que han de fer els/as conductors/as de bicicletes.
 • Conèixer i diferenciar entre els diferents tipus de vies (interurbanes, urbanes, travessies), les parts d'aquestes (calçada, vorera, voral, vorada, etc.)
 • Aprendre els grups de risc, analitzant on es produeixen els accidents.
 • Conducció i habilitats dintre d’un circuit de trànsit.

PARC INFANTIL DE TRÀNST

El programa es complementa amb pràctica a desenvolupar al circuit Infantil de Trànsit amb bicicletes i karts, on els alumnes i alumnes aprendran a comportar-se com a correctes vianants, circular correctament demostrant habilitats i actituds.

 

4. Cicle de SECUNDÀRIA

INTRODUCCIÓ

En l'ESO, els objectius de l'EMS tendiran a aprofundir en l'estudi de l'entorn i a inculcar en l'alumnat el sentit de la responsabilitat, referit a la conducció de bicicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal,VMP, per iniciar-los posteriorment, en l'aprenentatge de les normes, senyals i consells relatius a la seva conducció. 

No s'ha d'oblidar que els/as joves entre dotze i setze anys són usuaris/as habituals d'aquests vehicles. 

OBJECTIUS

 • Recordar les normes de comportament dels vianants als carrers i carreteres, valorant l'adopció de mesures de seguretat. 
 • Recordar, valorar, respectar i actuar correctament davant les normes de circulació. 
 • Valorar la importància que té el compliment dels senyals de tràfic i interpretar el coneixement del seu significat i les seves prioritats.
 • Analitzar i identificar les principals causes d'accidentalitat, intentant donar solucions per a aquestes. 
 • Comprendre l'ús i els perills de les drogues i l'alcohol en la conducció de vehicles.
 • Conèixer actuacions en cas d'accidents 
 • Conèixer normes elementals de Socorrisme i Primer Auxilis.
 • Emetre un missatge directe, mitjançant testimonis reals, sobre les greus seqüeles que pot comportar una actitud irresponsable

El curs finalitza la segona fase amb una xerrada de sensibilització a càrrec d’una persona amb mobilitat reduïda de l’Institut Guttmann.

En la part pràctica els alumnes i alumnes podran veure in situ una representació, amb personatges verídics i professionals, que vol conscienciar els joves sobre els efectes de combinar l’alcohol i la conducció.

 

5. Concurs de DIBUIX 

La Policia Local de Sant Fost de Campsentelles, mitjançant la seva Unitat d’EMS,  organitzarà el  Concurs de Dibuix d’Educació Vial adreçat a nens i nenes de 5è del cicle superior de primària.

L’objectiu d’aquest concurs és conèixer a traves dels dibuixos la visió que tenen de l’Educació Vial, i al mateix temps fer-los reflexionar sobre un tema del seu entorn tan important com és el transit i la circulació tant de vehicles com dels vianants.

Darrera actualització: 5.10.2021 | 13:14