Proximitat als barris. Relacions amb la comunitat i mediació de la Policia Local

El Grup de Proximitat, Relacions amb la Comunitat i Imatge Digital, es el grup encarregat de mantenir les Relacions amb la Comunitat dintre de la Policia Local  i té com a tasca fonamental la resolució de problemes que es produeixen entre la ciutadania, tractats des del punt de vista policial i en sintonia amb els diferents departaments de caire social de l’Ajuntament.

Els seus membres són agents de policia amb una formació específica que els capacita per escoltar, analitzar i esbrinar l’origen d’un conflicte que afecta la convivència. Estan preparats per oferir alternatives que permetin recuperar el diàleg i normalitzar de les relacions quotidianes. 

Els agents actuen també en l’àmbit de la conflictivitat escolar i en el de la immigració. Ho fan d’acord i amb les directrius dels responsables municipals d’educació i de mediació intercultural. Només intervenen en conflictes d’índole privat si són requerits per les persones interessades en la resolució del problema.

El Grup de Proximitat, Relacions amb la Comunitat i Imatge Digital, treballa en xarxa i de manera transversal amb els serveis socials municipals en els casos de violència de gènere i violència domèstica, així com en temes de salut pública i de joventut. Es relaciona amb les diferents entitats d’àmbit comunitari -associacions de veïns o de comerciants, etc.- i participa en diferents observatoris, comissions i protocols que afecten la vida comunitària.

Des del Grup de Proximitat, Relacions amb la Comunitat i Imatge Digital es fa el seguiment puntual de totes les denúncies per fets delictius i/o incidències rebudes, que es presenten a la ciutat i analitza les dades per completar el Mapa delinqüencial de Sant Fost de Campsentelles. 

De manera especial, actua com observatori permanent d’aquells comportaments radicals i violents que puguin detectar, ja sigui per motius racistes, esportius, de bandes urbanes o de qualsevol altre origen.

 

8.1. Unitat d’Imatge Digital  

La Unitat d’Imatge Digital, UID, es la responsable de la presencia de la Policia Local de Sant Fost de Campsentelles a les xarxes socials. La seva missió es la de  construir, gestionar, mantenir i  administrar la comunitat online al voltant de la Policia Local de Sant Fost de Campsentelles, creant i mantenint relacions estables i duradores amb la ciutadania.

Darrera actualització: 05.10.2021 | 13:14