Què fem?

El compromís de la Policia Local de Sant Fost de Campsentelles

POLICIA DE CIRCULACIÓ I MOBILITAT

Serveis a la via pública
- Facilita el normal desenvolupament del trànsit amb l'ordenació i la regulació dels moviments i dels estacionaments dels vehicles.

Intervencions en accidents de trànsit
- Ajuda i informa als implicats en un accident, recull dades i proves per fer les investigacions i els atestats pertinents, i restableix la seguretat i la fluïdesa del trànsit.

Intervencions que afecten als conductors
- Ajuda i informa als conductors d’un vehicle que necessiten els serveis de la Policia o en situacions produïdes per conductes que poden generar infraccions o perill per a persones i béns.

Intervencions que afecten als vehicles
- Regula el moviment dels vehicles, l'ordenació dels estacionaments i la intervenció en accidents de trànsit per restablir o millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit.

Educació per a la mobilitat segura
- Millora la cultura sobre la mobilitat,  per aconseguir comportaments més segurs i respectuosos amb la normativa viària, mitjançant la informació i la formació de la ciutadania, en especial, de la població en edat escolar.

 

POLICIA ADMINISTRATIVA

Inspeccions / comprovacions
- Verifica el compliment de la normativa administrativa regulada a les ordenances municipals, els reglaments o els bans d’alcaldia que regulen les activitats a la via pública, als habitatges i als locals; les obres, la tinença d'animals, la pirotècnia, etc.

Vigilància d’espais verds
- Fa prevenció a les àrees forestals, parcs públics i zones verdes del municipi i si fos el cas, denuncia els fets i les conductes inadequades o prohibides.

Seguretat ciutadana

Intervencions de prevenció del delicte
- Fa actuacions preventives i planificades per evitar que es cometin delictes.

Intervencions de repressió del delicte
- Actua quan es comet un fet delictiu per descobrir l’autor, detenir-lo i custodiar-lo, i també cerca i protegeix les proves del delicte per lliurar-les a l’autoritat judicial.

Intervencions administratives de seguretat ciutadana
- Actua quan es  comet una infracció no penal contra la seguretat ciutadana o quan altres Institucions sol·liciten la seva col·laboració en alguna fase d'un procediment que li és aliè (controls d'arrest, desnonament, precintes de locals, etc.).

 

SERVEIS ASSISTENCIALS

Actuacions de caire social
-Dóna protecció social a col·lectius específics (menors, gent gran, etc.) en situacions de necessitats i en col·laboració amb els serveis socials.

Actuacions de caire assistencial
-Ajuda i ofereix informació al ciutadà.

Relacions amb la comunitat
- Es coordina amb altres institucions públiques i privades en temes de seguretat i s’apropa a la ciutadania per compartir informacions i donar millor resposta a les seves demandes.

Oficina d’informació i tràmits
- Informa i gestiona els tràmits relacionats amb la Policia Local. Custòdia els objectes trobats

Darrera actualització: 5.10.2021 | 13:00