Qui som?

La Policia Local de Sant Fost de Campsentelles es un servei públic de l’Ajuntament a disposició dels ciutadans que es defineix per la seva missió, per la seva visió i els seus valors.

MISSIÓ

La missió, estableix l’objectiu últim, es la guia per a prendre decisions, la gestió de l'organització i la relació amb organismes i persones del nostre entorn.

Que hem de fer? 

Protegir el lliure exercici dels drets i llibertats tot garantint la seguretat ciutadana, vetllant per la pacífica convivència i protegint a les persones i els seu béns d’acord amb la Llei, per tal d'aconseguir una millora de la qualitat de vida i del benestar social dels ciutadans.

 

VISIÓ

La visió, és la realitat futura que s’ha de cercar mitjançant el compliment de la missió. A on volem arribar?

La Policia Local de Sant Fost de Campsentelles es un servei públic de l’Ajuntament a disposició dels ciutadans i aspirem a que sigui:

Identificada per tots els ciutadans com un recurs propi, sempre disponible i proper, que vetlla per la seva seguretat, protegint-los tant a ells com als seus béns d’acord amb les disposicions legals.

Dotada per l’Ajuntament amb els recursos necessaris pel desenvolupament del servei públic que té assignat, de forma que pugui tenir el dinamisme suficient com per poder adaptar-se en tot moment a les necessitats canviants de la seva ciutat i en aquells aspectes que més preocupin als seus ciutadans.

Valorada, pels ciutadans, pel seu caràcter innovador en la incorporació de les noves tecnologies, per la seva orientació preventiva, la seva proximitat, la seva agilitat , eficàcia i eficiència.

Reconeguda per la qualitat dels seus serveis i pel seu compromís amb l’excel·lència.

Tots aquests aspectes formen part d’un marc de col·laboració més ampli que fomenta i promou  la cooperació i la coordinació amb altres institucions, com ara el Cos de Mossos d’Esquadra, Cos Nacional de Policia i Guàrdia Civil, la Judicatura, agents Socials implicats i Protecció Civil.

 

VALORS

La Policia Local de Sant Fost de Campsentelles, com organització al servei dels ciutadans, assumeix en la seva activitat professional els següents valors:

Integritat i  honestedat: ens oposem de manera decidida davant qualsevol acte de corrupció, tractant els ciutadans amb imparcialitat i neutralitat, abstenint-nos de qualsevol tipus de discriminació i desenvolupant la nostra activitat amb ple respecte a l’ordenament jurídic, en el marc dels drets humans i els codis de conducta de la Policia.

Compromís: cerquem la implicació de tots els membres de la policia en el desenvolupament de la seva activitat  professional,  incentivant la aportació de la seva il·lusió i  impuls personal aconseguint afegir valor fonamental tant pel desenvolupament com per a  la prestació dels serveis de la Organització.

Disciplina: Treballem per tal que els policies assumeixin els  objectius i les normes per la via de l’auto convenciment i obeeixin les mateixes i les ordres rebudes per assolir les finalitats proposades, ordres  que emanen de la societat santfostenca.

Col·laboració: propiciem i valorem el treball en equip, sumant esforços cap a metes comunes, tant dels membres de la Organització com d’altres externs. 

Competència: Donem suport a la capacitació de cada un dels membres, amb la finalitat d’aconseguir coneixements, habilitats, actituds i hàbits positius pel treball  i  de servei al ciutadà.

Respecte: respectem a totes les persones amb les quals ens relacionem per motiu del servei, a las quals sempre reconeixem la seva dignitat com correspon a algú que actua en nom de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.

Tots aquests valors de la Organització són assumits per tots els membres en el moment de la seva presa de possessió amb el Jurament del càrrec. Tots els policies locals juren o prometen ser fidels a la paraula donada i al compromís adquirit amb els ciutadans quan jura o promet, solemnement a l’acte de presa de possessió, complir i fer  complir les lleis.

Aquest compromís prevaldrà sempre sobre qualsevol opinió u opció legítima personal, de tal manera que qualsevol circumstància que ho fes inviable hauria de ser causa de renúncia o separació del servei.

La Policia Local de Sant Fost de Campsentelles té la missió de donar un servei de seguretat pública de qualitat i contribuir a una millor convivència ciutadana dins de la comunitat a la qual està integrada.

És un cos format per agents i per personal funcionari adscrit a les tasques administratives. Té la clara missió de donar un servei de seguretat pública de qualitat i uns valors de professionalitat, compromís, integritat, disciplina, modernitat, transparència i proximitat a la ciutadania. És una organització que treballa cada dia per ser valorada pels veïns als quals dóna servei, per contribuir a la millora de la convivència ciutadana i per ser un model de referència per a altres policies.

Antecedents històrics de la Policia Local

La Policia Local de Sant Fost de Campsentelles és una policia de relativa nova creació. Era una policia d’un municipi que havia estat predominantment rural i poc industrialitzat. 

Va ser al final dels anys 80, amb el desenvolupament dels Ajuntaments democràtics, que la plantilla es va ampliar en pocs anys. La Policia Local de Sant Fost de Campsentelles ha anat incorporant més agents per tal adequar-se al creixement de la població a la que presta servei i a les noves demandes de la societat, el que ha suposat una necessària inversió en mitjans tècnics i humans.

Actualment com a evolució de les demandes ciutadanes i com a mitjà per poder connectar amb la ciutadania, iniciem una nova etapa de relació on la tecnologia té molt a dir, i mes en concret les tecnologies basades en la web 2.0.

Darrera actualització: 5.10.2021 | 13:53