Drets relatius a la protecció de dades personals

Aquest tràmit us permet:

1.- Obtenir informació sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat i quins usos concrets, d'on s'han tret, si s'han comunicat o es pretenen comunicar i a qui.

2.- Rectificar les dades personals que consten en els fitxers de dades de l'Ajuntament quan siguin errònies o incompletes.

3.- Suprimir les dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries, o quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui, o siguin contràries a la LOPD.

4.- Sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals quan no sigui necessari el consentiment per tractar les dades (sempre que no hi hagi un motiu legítim fonamentat relatiu a una situació personal concreta i cap llei no digui el contrari) i quan es tracti de fitxers amb una finalitat publicitària i de prospecció comercial.

Només es pot exercir aquest dret si no ha passat un any des que es va exercir per darrer cop, tret que hi hagi un interès legítim.

Excepcions:

Si hi ha una prohibició legal.

Si hi ha perill per a la defensa de l'Estat.

Per qüestions de seguretat pública.

Per protegir els drets i les llibertats de tercers.

Per necessitats d'una investigació policial.

Per assegurar el compliment de les obligacions tributàries.

 

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

Cal donar resposta en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud, tant si l'Ajuntament té les dades com si no les té.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament. Cal sol·licitar cita prèvia trucant al 93 579 69 80.

Darrera actualització: 28.01.2021 | 10:44