Vespa asiàtica

Divendres, 17 de desembre de 2021 a les 13:25

La Vespa velutina nigrithorax, anomenada vespa asiàtica, és una vespa invasora que es va establir inicialment al nord-est de Catalunya de mida inferior a l'autòctona vespa xana (Vespa crabro).

Quines afectacions provoca?

- Efectes importants sobre l'apicultura, ja que depreda sobre les abelles de la mel i afecta la seva activitat recol·lectora.

- Efectes sobre les espècies d'invertebrats autòctons, en bona part pol·linitzadors de conreus i flora silvestre, els quals han de fer front a un nou depredador.

- Efectes sobre la salut pública, pel risc que es produeixin picades a les persones, i crea percepció d'inseguretat en la població.

 

On podem trobar-la?

La vespa asiàtica instal·la els seus nius (vespers), preferentment, a les branques altes dels arbres, tant a les zones urbanes com agrícoles o boscoses, tot i que una petita proporció de vespers es poden ubicar en construccions, entre matolls o enterrats.

Cicle biològic

NIU EMBRIONARI (febrer-juny): Quan les femelles fundadores surten de la hibernació construeixen uns petits nius, primer embrionari i després primari, de la mida d'una taronja, en llocs protegits d'edificis, magatzems, porxos i altres construccions, ruscos buits o altres refugis.

NIU SECUNDARI (juliol-agost). Les obreres del niu primari fabriquen un nou niu (niu secundari, més gran i de forma ovalada) en una nova ubicació (solen trobar-se a grans alçades), en el qual s'instal·larà la colònia definitiva.

A la tardor, la reina pot produir 200 vespes reines que fundaran noves colònies l'any següent. Abandonen el niu i no serà reutilitzat.

 

Què podem fer per combatre-la?

A causa de la bona aclimatació de la vespa asiàtica a Catalunya, la total erradicació de la vespa es dona com impossible, i, per tant, els esforços se centren a reduir la seva expansió i els seus impactes.

La destrucció dels nius, feta per tècnics experts, és el mètode més eficaç per reduir les poblacions de vespa asiàtica.

 

Com he d’actuar jo com a ciutadà/ana?

Si detectes la presència d’un niu de vespa velutina:

  • A la via pública: Avisa a l’Ajuntament (a través de l’OAC per trucada telefònica o per correu electrònic o a la Policia Local) per tal que des de l’Ajuntament puguem gestionar-ho.

Fes-nos arribar la localització exacte on has observat el vesper, i si és possible, fotografies.

  • A la teva parcel.la / àmbit privat:
    • Si el niu està situat en un espai privat, correspondrà al propietari afectat  gestionar la retirada del niu. Cal que contactis amb una empresa de prevenció i control de plagues o un professional apicultor.

 

Si detectes la presència de vespes (sense niu), revisa la zona on les has vist (la teva parcel.la, o comenta-ho amb els veïns per revisar els seus jardins, etc.) per intentar trobar el niu. La destrucció dels nius, feta per tècnics experts, és el mètode més eficaç per reduir les poblacions de vespa asiàtica.

En cas que tinguis molta afectació i observis moltes vespes a casa teva, pots instal·lar paranys selectius per capturar-les. Pots utilitzar paranys comercials homologats de diferents marques disponibles al mercat sempre i quan a aquests també se’ls hi adapti un sistema selectiu d’entrada per a evitar capturar altres insectes i, d’aquesta manera, disminuir-ne la predació. També pots fer paranys casolans selectius, amb líquids atraients, ja sigui comercial o bé casolà (mescla de cervesa negra, vi blanc i suc de cera vella fermentada o suc de nabius), sempre i quan siguin selectius, pel que el forat d’entrada no ha de ser superior a 10 mm de diàmetre i cal fer diversos forats en el seu lateral de 5,5 mm de diàmetre per a permetre la sortida d’insectes petits. Col·loca el parany a una certa alçada del terra i revisa’l cada 15 o 20 dies per comprovar si han caigut exemplars de vespes asiàtiques i per canviar el líquid interior.

IMPORTANT!

  • No intentis capturar les vespes, només piquen si se senten amenaçades. Les picades no són més perilloses que les de les vespes autòctones, però la mida del fibló fa que sigui una picada dolorosa. En cas de picada, truca al 061.
  • En cas de detectar algun niu secundari (gran i de forma ovalada), no t’hi acostis a menys de 5 metres ni les molestis.

 

Darrera actualització: 22.08.2023 | 13:53