Vespa asiàtica

Divendres, 17 de de desembre de 2021 a les 13:25

La Vespa velutina nigrithorax, anomenada vespa asiàtica, és una vespa invasora que es va establir inicialment al nord-est de Catalunya de mida inferior a l'autòctona vespa xana (Vespa crabro).

Quines afectacions provoca?

- Efectes importants sobre l'apicultura, ja que depreda sobre les abelles de la mel i afecta la seva activitat recol·lectora.

- Efectes sobre les espècies d'invertebrats autòctons, en bona part pol·linitzadors de conreus i flora silvestre, els quals han de fer front a un nou depredador.

- Efectes sobre la salut pública, pel risc que es produeixin picades a les persones, i crea percepció d'inseguretat en la població.

 

On podem trobar-la?

La vespa asiàtica instal·la els seus nius (vespers), preferentment, a les branques altes dels arbres, tant a les zones urbanes com agrícoles o boscoses, tot i que una petita proporció de vespers es poden ubicar en construccions, entre matolls o enterrats.

Cicle biològic

NIU EMBRIONARI (febrer-juny): Quan les femelles fundadores surten de la hibernació construeixen uns petits nius, primer embrionari i després primari, de la mida d'una taronja, en llocs protegits d'edificis, magatzems, porxos i altres construccions, ruscos buits o altres refugis.

NIU SECUNDARI (juliol-agost). Les obreres del niu primari fabriquen un nou niu (niu secundari, més gran i de forma ovalada) en una nova ubicació (solen trobar-se a grans alçades), en el qual s'instal·larà la colònia definitiva.

A la tardor, la reina pot produir 200 vespes reines que fundaran noves colònies l'any següent. Abandonen el niu i no serà reutilitzat.

 

Què podem fer per combatre-la?

A causa de la bona aclimatació de la vespa asiàtica a Catalunya, la total erradicació de la vespa es dona com impossible, i, per tant, els esforços se centren a reduir la seva expansió i els seus impactes.

La destrucció dels nius, feta per tècnics experts, és el mètode més eficaç per reduir les poblacions de vespa asiàtica.

 

Com he d’actuar jo com a ciutadà/ana?

Si detectes la presència d’exemplars de vespa velutina o d’algun vesper:

- A la via pública: Avisa a l’Ajuntament (a través de l’OAC per trucada telefònica, correu electrònic o instància genèrica) per tal que des de l’Ajuntament puguem gestionar-ho.

Fes-nos arribar la localització exacta on has observat vespes asiàtiques o el vesper, i si és possible, fotografies.

- A la teva parcel.la / àmbit privat: Si el niu està situat en un espai privat, correspondrà al propietari afectat gestionar la retirada del niu. Cal que contactis amb una empresa de prevenció i control de plagues o un professional apicultor.

 

IMPORTANT!

- No intentis capturar les vespes, només piquen si se senten amenaçades. Les picades no són més perilloses que les de les vespes autòctones, però la mida del fibló fa que sigui una picada dolorosa. En cas de picada, truca al 061.

- En cas de detectar algun niu secundari, no t’hi acostis a menys de 5 metres ni les molestis.

Darrera actualització: 17.12.2021 | 14:05