Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària

L'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, realitza de forma trimestral un informe d’Intervenció ajustant-se al que determina la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària. Aquest informe es tramet al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP).

Podeu consultar a els informes dels darrers exercicis

Darrera actualització: 2.12.2020 | 09:49
Darrera actualització: 2.12.2020 | 09:49