Subvencions a entitats 2022

Dimarts, 5 de juliol de 2022

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases, s'hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/des durant el període 01/01/2022 a 31/12/2022.

Darrera actualització: 19.09.2023 | 16:24