Subvencions a entitats 2023

Divendres, 5 de maig de 2023

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases, s'hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/des durant el període 01/01/2023 a 31/12/2023.

Darrera actualització: 18.10.2023 | 11:25