Raúl Angulo Domínguez

Tercer tinent d’Alcalde
Regidor dels departaments de Salut, Consum, Promoció econòmica i Ocupació

(Independents Units per Sant Fost - IUSF)

Mandat 2023-2027

Retribució i dedicació
No té cap retribució econòmica a banda de les indemnitzacions per assistència a sessions d'òrgans de govern

Dades d'identificació

Nom i cognoms: Raúl Angulo Domínguez
Lloc i data de naixement: Santa Coloma de Gramenet , 30 de gener de 1976

Càrrec/s actual/s:

  • Regidor dels departaments de Salut, Consum, Promoció econòmica i Ocupació

Formació acadèmica

 

  • Bachillerat i COU a l' Escola l'Esperança de Barcelona 
  • Diplomat en òptica i optometria  (Universitat Politècnica de Catalunya, 1999)

Trajectòria professional

  • Cap de l'equip d'optometristes del Centre d'Oftalmologia Barraquer (2021- actualitat)
  • Membre de l'equip d'optometristes del Centre d'Oftalmologia Barraquer (2005-2021)

Trajectòria política

  • Regidor dels departaments de Salut, Consum, Promoció econòmica i Ocupació (actualitat)

Xarxes socials
 

Adreça electrònica: rangulo@santfost.cat
Darrera actualització: 13.09.2023 | 13:26