Justificació Grups Municipals

Per acord adoptat en la sessió celebrada el 6 de maig de 2021, el Ple municipal ha regulat el règim d'assistència per concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats i ha establert els imports corresponents a les aportacions mensuals per a despeses realitzades en l'exercici de les funcions dels diferents grups municipals, amb indicació de les limitacions a que es troben subjectes dites subvencions, corresponents, en aquest cas, al mandat 2019-2023.

En aquest mateix sentit, en la sessió celebrada el 14 de juny de 2022 el Ple municipal va regular els criteris que s'hauran de seguir per a efectuar la justificació de les dotacions econòmiques als grups municipals de l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.

Posem al vostre abast els documents reguladors de les determinacions de les dietes per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats i les assignacions als grups municipals (mandat 2019-2023), així com també els criteris i els annexos per a la justificació de les esmentades assignacions.

Darrera actualització: 19.07.2022 | 10:24