Autobús urbà Albus

Realitza el servei de transport de Sant Fost a Mollet, tots els dies laborables (excepte agost)

Aquest any, es manté el preu de les targetes municipals de l’autobús urbà Albus.

El preu d’una targeta de 10 viatges (no integrada), només d’ús per a l’Albus, és de 8€ i de 6€, la de tarifa reduïda.

Poden accedir a aquesta tarifa reduïda, els residents a Sant Fost que es trobin en alguna d’aquestes situacions:

• Població amb edats compreses entre els 4 i els 25 anys.

• Aturats/des, inscrits en les Oficines d’ocupació.

• Membres de família nombrosa.

• Jubilats i/o pensionistes.

• Persones amb certificat de disminució igual o superior al 33% i mobilitat reduïda.

La tarifa reduïda s’acreditarà mitjançant la presentació de carnet o document justificació de la situació personal o familiar que doni dret a la subvenció. Cal realitzar la gestió a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament.

Les targetes es poden adquirir a l’OAC, a la Drogueria DIMA, a l’Estanc i a La Bombeta. Les comprades al 2016 tenen vigència fins al dia 28 de febrer de 2017

Darrera actualització: 12.11.2020 | 12:55